Leesbaarheid: A+ A+ A+

Commissies

Wat doen de commissies ?

Het Ngi-NGN bevat commissies die bijzondere taken vervullen en zich bezig houden met beleidsvoorbereiding. Deze commissies rapporteren aan het bestuur. Momenteel zijn onder andere de volgende commissies actief:

  • Website beheerscommissie
  • Financiële Controle Commisie (FCC), die aan de Algemene Ledenvergadering rapporteert
  • Activiteitenfondscommissie
Inloggen op MijnNgi-NGN

Leden kunnen hieronder inloggen.