Leesbaarheid: A+ A+ A+

Bestuur Ngi-NGN

Het Ngi-NGN wordt bestuurd door een algemeen bestuur en de besturen van afdelingen, regio’s en werkgroepen. Ieder bestuur legt minimaal één keer per jaar verantwoording af van het gevoerde beleid en het beheer van de financiën. Het algemeen bestuur legt twee keer per jaar verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.

Samenstelling bestuur

Per 1 juni 2016 is de samenstelling van het bestuur als volgt:


Inloggen op MijnNgi-NGN

Leden kunnen hieronder inloggen.