Leesbaarheid: A+ A+ A+

Beleidsraad

Voor onderlinge coördinatie en kruisbestuiving tussen regio's en special interest groups is het beleidsorgaan, de Beleidsraad ingesteld. De Beleidsraad adviseert het landelijke bestuur gevraagd en ongevraagd over het te voeren beleid.

De Beleidsraad vergadert minimaal vier keer per jaar. Hierbij worden alle besturen van Regio's en Special Interest Groups voltallig uitgenodigd. Actuele thema's worden toegelicht ter kennisneming, maar vooral bedoeld als aanleiding tot het stellen van vragen en het uitlokken van een onderlinge discussie. 

De vergaderingen worden geleid door een uit het Beleidsorgaan aan te wijzen voorzitter. De voorzitter is bereikbaar via e-mail: voorzitter.beleidsraad@ngi.nl.
Inloggen op MijnNgi-NGN

Leden kunnen hieronder inloggen.