Leesbaarheid: A+ A+ A+

Zoeken

SIGs


Wat is informatiemanagement eigenlijk?

Informatiemanagement is nog een jonge discipline en daarom zijn de opvattingen wat het precies inhoudt nog aan het uitkristalliseren. Er zijn diverse opvattingen over de juiste definitie en vooralsnog zijn ze allemaal waar in hun specifieke context en vraagstelling. 

Hieronder een groeiende verzameling van dergelijke definities ter leering ende vermaeck. Informatiemanagement is:

  1. Het onderhouden van de informatiestromen tussen de informatiesystemen en de business zonder dat de interpretatie hiervan verloren gaat.
  2. De mogelijkheden die de business heeft om de inzet van het bedrijfsmiddel Informatie en de hiervan afgeleide ICT-voorzieningen te sturen en beheersen.
  3. Het planmatig en gecontroleerd onderling afstemmen van vraag naar en aanbod van informatie(systemen) om de strategie van de eigen organisatie te helpen verwezenlijken. Dit is iets anders dan ICT-management = aanbodmanagement van ICT-voorzieningen/services.
  4. Het managen van de business-ICT relatie; hoe sterker business en ICT aan elkaar zijn gelieerd (= business-ICT alignment), hoe succesvoller een organisatie is in de waardetoevoeging van IT aan de bedrijfsvoering.

  5. ... uw opvatting? Van harte welkom via onze LinkedIN groep of mailto:informatiemanagement@ngi.nl.

Inloggen op MijnNgi-NGN

Leden kunnen hieronder inloggen.