Leesbaarheid: A+ A+ A+

Zoeken

SIGs


Bestuur

De Afdeling IT-Recht heeft  vanaf de tweede helft van 2016 een nieuwe bestuurssamenstelling. Hierbij een introductie van het huidige bestuur.

 

Voorzitter Natascha van Duuren

Persoonlijke intro

Natascha adviseert ruim 18 jaar nationale en internationale cliënten waar het gaat om IT en privacy. Door toewijding, scherpte en projectmatige aanpak is zij al jaren de vaste sparring partner van een aantal grote bedrijven en instellingen. In 2013 is zij door GlobalLawExperts verkozen tot IT-Lawyer Of The Year.

Opleiding en carrière

Natascha van Duuren is haar carrière gestart bij het Instituut voor Informatica en Recht van de Vrije Universiteit. Sinds 1998 is zij als advocaat werkzaam bij De Clercq. In 2005 is zij toegetreden tot de maatschap. In 2002 heeft Natascha de postdoctorale opleiding Informaticarecht aan de Grotius Academie afgerond. In 2012 heeft zij Specialisatieopleiding Privacy en Persoonsgegevens aan de TILT – Tilburg Institute for Law, Technology, and Society afgerond. Zij is gastdocent aan de Vrije Universiteit Amsterdam waar zij doceert over de juridische aspecten van eHealth en docent aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen voor de Leergang Functionaris voor de Gegevensbescherming.

Dagelijkse praktijk 

Natascha van Duuren heeft veel ervaring in het begeleiden van IT-projecten en het opstellen van IT-contracten. Zij is expert op het gebied van outsourcing, security, eHealth, innovaties in big data en mobile apps, juridische bescherming van software, e-commerce, cloud computing, open source software, 3D-printing, intellectueel eigendom en privacy. Zij staat cliënten bij in IT-geschillen tijdens gerechtelijke procedures of arbitrages, waarbij zij optreedt voor zowel  IT-leveranciers als -afnemers. Natascha maakt regelmatig deel uit van een multidisciplinair team bij cliënten in het kader van een IT-aanbesteding of outsourcing.

Nevenactiviteiten

  • Gastdocent Vrije Universiteit Amsterdam
  • Docent Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Leergang Functionaris voor de Gegevensbescherming
  • Bestuurslid van 071-ICT
  • Lid van de Vereniging Informaticarecht Advocaten
  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht
  • Lid van de Vereniging Intellectueel Eigendom
  • Lid van de Vereniging voor Auteursrecht
  • Lid van de Vereniging Privacy Recht

Publicaties

Contact:

n.vanduuren@declercq.com
M: 06 54983766

 

Secretaris Laurens Thissen

Laurens is in 2007 beëdigd als advocaat. Hij is zijn loopbaan begonnen in de praktijkgroep IE/ICT van een van de grootste Nederlandse advocatenkantoren. Nu is hij werkzaam voor Adelmeijer Hoyng Advocaten in Maastricht. Bij dit gerenommeerde advocatenkantoor hij werkt hij in ondernemingsrechtpraktijk. Hij heeft daarbij een speciale focus op het ICT-, privacy-, en intellectuele eigendomsrecht.

Laurens heeft veel ervaring met het opstellen van ICT-contracten en in het adviseren en procederen in ICT-geschillen van verschillende aard. Ook adviseert hij regelmatig (buitenlandse) ondernemingen en procedeert hij op het gebied van privacyrecht, e-commerce, domeinnaamgeschillen, (handhaving van) intellectuele eigendomsrechten, IP-Planning, licentiestructuren, softwareontwikkeling, oneerlijke handelspraktijken et cetera. Zijn praktijk is specialistisch, maar divers.

Laurens is lid van de Vereniging van Auteursrecht. Vanaf juni 2011 is hij secretaris van de afdeling IT-recht van het Ngi-NGN. 

Voor algemene vragen over de afdeling IT-recht van het Ngi-NGN kunt u met hem contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Adelmeijer Hoyng Advocaten
Postbus 301
6200  AH  MAASTRICHT
T: 0031 (0) 43-3506200
F: 0031 (0) 43-3262244
E: thissen@ahadvocaten.eu


Penningmeester Jacques Honkoop

Jacques Honkoop is sinds 1972 werkzaam in de ICT. Vanaf 1983 als zelfstandig ondernemer. Als ICT’er heeft Jacques een scala van opdrachten uitgevoerd als programmamanager, projectmanager, interim manager, businessarchitect en als acquisitiemanager bij de aanschaf van pakketten of maatwerk. Daarnaast heeft Jacques veel management- en commerciële ervaring opgedaan, ondermeer als stafmedewerker &lsquo, new business’ bij een softwarehouse (145 medewerkers), als directeur/eigenaar van twee PC-verkooppunten gericht op het MKB-segment  waarbinnen ook software werd ontwikkeld en als interim manager. In de laatste functie heeft Jacques diverse veranderingsprocessen geleid. Het menselijk aspect (presteren, leren, plezier in het werk) speelde daarbij een belangrijke rol. Het sterke punt van Jacques is het slaan van bruggen tussen de ICT-discipline en de business, omdat hij de taal spreekt van de spelers op beide terreinen. Sinds 2001 richt Jacques zich uitsluitend op:
- Geschillenbemiddeling (eenzijdige advisering, bindend advies, mediation, partij - en gerechtelijke deskundigenberichten);
- Advies en consultancy met betrekking tot organisatorische- en juridische aspecten van ICT;
- Begeleiding (coaching van ICT-managers, maar ook fusieprocessen en het opzetten van samenwerkingsverbanden);
- IT-architectuur (consultancy op het gebied van business- en enterprise architectuur).

Contact

035 6030615 / 0654638916
Jacques.Honkoop@syntheseconsultancy.nl


Algemeen bestuurslid Serge Wallagh

Ik ben verantwoordelijk voor een deel van de opleidingen die binnen het Institute for ICT worden verzorgd. Focus op het bij elkaar brengen van de kwaliteiten, kennis en ambities van docenten op een effectieve en efficiënte wijze. Samen met het team ben ik verantwoordelijk voor de invoering van het relevante beleid, om verder vorm te geven aan de onderwijsvernieuwing.

Uiteraard geef ik zelf ook les. Ik help tevens met het ontwikkelen van onderwijs materiaal, zowel traditioneel als "blended" materiaal.

Daarnaast ga ik de samenwerking met het beroepenveld verder uitbouwen en heb ik een focus op het verbeteren van de interactie tussen onderwijs en onderzoek.

Vanuit mijn achtergrond het ik expertise op het gebied van:

1. IT Strategie: Algemene ICT strategie (bv. meerjarenplannen IT) , optimalisatie beheer, inrichting IT organisatie (beheer, development, support)
2. IT-business aligment
3.Het Nieuwe Werken in breedste zin, meten en verbeteren eindgebruikers effectiviteit
4.Infrastructuur: tactisch/strategische infrastructuur vragen
5.Sourcing, met name rondom: cloud-vragen, inrichten en beheer van datacenters
6.ICT-Economische: doorrekenen modellen/kosten modellen ICT
7.Migratie/consolidatie vraagstukken: Opstellen van migratie/consolidatie-strategie en -plannen (Microsoft/SAP/ etc), mainframe naar non-mainframe
8.Juridische vragen: ICT-juridische vragen, zoals beoordelen van contracten, optimalisatie van contracten etc.

Ik ben altijd geïnteresseerd in het geven van (gast) colleges, trainingen en cursussen op het brede gebied van ICT-business, Cloud en IT recht en de andere onderwerpen die ik hierboven heb genoemd.


Algemeen bestuurslid Victor de Pous

Victor de Pous is zelfstandig bedrijfsjurist en industrie-analist en houdt zich sinds 1983 bezig met de rechtsaspecten van digitale technologie, gegevensverwerking en de informatiemaatschappij. Hij heeft talloze publicaties op zijn naam staan en is mede-oprichter van de SIG IT-recht, drie decennia geleden.

Vlnr: Jacques Honkoop, Laurens Thissen, Natascha van Duuren, Serge Wallagh, Victor de Pous


bestuur SIT IT Recht.jpg


Inloggen op MijnNgi-NGN

Leden kunnen hieronder inloggen.