Leesbaarheid: A+ A+ A+

Zoeken

SIGs


Waarden en architectuur voor digitale architecten

Naast waarden als ‘zakelijk en economisch succes’ worden er ook nieuwe waarden belangrijk in bedrijf en samenleving. Waarden die je als digitale architect helpen om richting te geven aan hoe je met elkaar, je collega’s, met de klant en met je leefomgeving wilt omgaan.

Voor het voortraject van Business en ICT projecten presenteert Abraham de Kruijf vier kernwaarden. Hij formuleert ze niet zo op een moralistische manier en dat komt omdat er voor iedere waarde een beschrijving is, in één zin, vrij, niet belerend, en ‘actief’ geformuleerd, als een Kunst om toe te passen: menswaardig bestaan, duurzaam ontwikkelen, verantwoordelijk handelen, en luisterend leiden/samenwerken. Deze waarden blijken te kunnen verbinden. Tweeënveertig mensen en organisaties hebben hoofdstukken in het bijbehorende boek en nog eens vijfentwintig andere in de Engelse manuscriptversie. Dr. Stephen Covey, auteur van ‘Zeven kwaliteiten van effectief leiderschap’, roemt ‘het commitment om de hele maatschappij te verheffen, ‘to lift up’, door middel van maatschappelijke en tegelijk persoonlijke ecologie’.

Op maandag 26 juni organiseren we een avond waar Abraham dit presenteert en we zelf ook aan de slag gaan. Voor de pauze maken we kennis met de waarden en hoe de door spreker zelf ontwikkelde IDA-dialoog in een project de (soms vele) betrokken partijen, stakeholders, stimuleert om inspiratie voor problemen en oplossingsrichtingen naar boven te laten komen en afspraken te maken. In Business- en ICT-architecturen gebruik je de waarden - en waarden die een organisatie mogelijk al heeft - bij het kiezen van doelen, strategieën en manieren van samen-werken, -leven en -besturen. Je werkt via de belangen en idealen van allen naar een, of het gemeenschappelijk ideaal. Waarden kunnen partijen helpen om op één lijn te komen, dan wel om gebalanceerd met verschillende standpunten om te gaan. Dit werkt extra goed waar men zich eerst richt op de leefwereld in organisaties en niet meteen op ICT.

Na de pauze gaan we in op hoe waarden en ideeën, zowel als sowieso reeds ontwikkelde architectuurprincipes, concreet in Business- en ICT-projecten tot uiting komen door middel van de interactienotatie voor bedrijfsprocessen. Je richt je op de leefwereld van de business-mensen. Processen worden hier geordend op de ‘per’-clausule. Use cases, user stories, archimate, bedrijfsprocessen worden verrijkt met die ‘per’-clausule die werkt als uitvoeringsfreqentie, trigger, event (de per-architectuur). We proberen dit concreet uit deze avond. In een goed leesbare en concrete natuurlijke taal benoem je met voortschrijdend inzicht proces, actor, gegevens, en de uitvoeringswijze, wat een applicatie, een app, een device of handmatig kan zijn.

We sluiten de avond af met een reflectie op de waardendiscussie en de verwerking ervan in bedrijfsprocessen en ICT en hoe dit architectuur en leefwereld concreet maakt en dicht bij elkaar brengt.

Deze sessie zal plaats vinden bij Aristo op de Brennerbaan 150 in Utrecht. Dit is bij station Lunetten, maar er is ook een ruime gratis parkeermogelijkheid. De sessie start om 19.00. De sessie is gratis toegankelijk voor leden van het KNVI en voor mensen die eens willen kennis maken met het KNVI.

Programma

 • 18:30 inloop met een kop thee, koffie of wat fris.
 • 19:00 De vier kernwaarden en de IDA-dialoog
 • 20:00 Introductie processen ordenen als leefwereld met de per-methode, in workshopvorm zelf toepassen in combinatie met waarden.
 • 20:45 Reflectie op de waardendiscussie
 • 21:00 napraten met een kop koffie, thee of wat fris.
 • Bio: Abraham de Kruijf heeft in zijn loopbaan een projectarchitectuur ontwikkeld (‘Op weg naar waarde-vol op-organiseren’) die inspeelt op het werken met veel partijen en die door middel van een referentieraamwerk kernwaarden agendeert voor duurzaamheid (sociaal, economisch, ecologisch) en voor professioneel handelen. Dit zijn de stappen: Behoeftendialoog (incl. kernwaarden) -> Business-leefwereld ontwerp -> ICT-ontwerp -> Organisatie & implementatie.

  Samenwerken met Abraham geeft het effect dat wanneer men in een project eerst de leefwereld ontwerpt een ICT-ontwerp door de stabiliteit die van zo’n voortraject uitgaat aanzienlijk sneller verloopt dan gebruikelijk. Je werkt agile al vanaf de business en houdt er rekening mee dat je niet te vroeg in een project uitvoeringswijzen en uitvoerende rollen moet gaan vastleggen.

  Organisaties die ervaring hebben: een e-governance project, gemeentes Zoetermeer, Rotterdam en Gouda, een hogeschool, twee universiteiten (met onder andere ‘wicked problems’), jongerenproject The Mall, MinJUS, MinVWS, Origin (nu Atos).  Datum: 26-06-2017
  Tijd: 18:30 t/m 21:30 uur


  Locatie

  Aristo Utrecht, Brennerbaan 150, 3524 BN Utrecht


  Inloggen op MijnNgi-NGN

  Leden kunnen hieronder inloggen.