Leesbaarheid: A+ A+ A+

Federatieve metadata architectuur met linked data catalogi

Nederland kent een aantal internationaal toonaangevende initiatieven op het gebied van linked data en het toepassen van semantic-webtechnieken. Dit is een belangrijke reden dat de initernationale semantic web community van 11 tot 14 september neerstrijkt in Amsterdam voor de Semantics conferentie (http://2017.semantics.cc/). Het KNVI is als mediapartner betrokken bij dit congres. Deze lezing is een voorproefje op dit congres, waarbij wordt ingegaan op de toepassing van linked data en semantic-webtechnieken in Nederland.

In deze tijd van een digitale transformatie wordt een architectuur voor het beheren van de betekenis van alle beschikbare data steeds belangrijker. Niet dat dit ooit onbelangrijk was, maar naarmate data op meer plekken wordt (her)gebruikt, ook op plekken waar ze oorspronkelijk niet voor was bedoeld, is het steeds minder vanzelfsprekend wat de betekenis van die data is. Een duidelijke bijsluiter met de betekenis en andere metadata is nodig.

In de NORA komt dit terug in het afgeleide principe AP17 (Informatieobjecten zijn systematisch beschreven en op passende wijze gemodelleerd). En omdat steeds meer data internationaal wordt uitgewisseld is ook daar semantische afstemming nodig. In de NORA wordt dit vormgegeven in het Nationaal Semantisch Vlak, dat aansluit bij het Europees Semantisch Vlak.

In Nederland bestaan al verschillende catalogi op basis van semantic-webstandaarden, zoals de stelselcatalogus voor de basisregistraties en het open data portaal op data.overheid.nl. Ook in het digitaal stelsel voor de nieuwe Omgevingswet heeft de ‘catalogus omgevingswet’ een centrale rol. Deze catalogus bevat alle begrippen/concepten met hun betekenis die worden gebruikt in de omgevingswet, bijbehorende uitvoeringsregelingen, lokale omgevingsdocumenten, relevante datasets en informatieproducten. Daarnaast bevat de catalogus de uitwerking van deze concepten in informatiemodellen en/of toepasbare regels. Daarmee wordt de catalogus de bodemplaat voor de data architectuur van het digitale stelsel door alle concepten, informatiemodellen, productmodellen, en regelmodellen semantisch met elkaar te verbinden. De catalogus is volledig gebaseerd op de webstandaarden van de W3C zoals DCAT (voor data catalogi), SKOS (voor concepten) en PROV (voor provenance informatie). In deze lezing zal worden ingegaan op de wijze waarop deze webstandaarden en andere linked-datatechnieken worden toegepast in de catalogus voor de omgevingswet en hoe hierdoor maximale transparantie en interoperabiliteit wordt gecreëerd.

Marco Brattinga is thought leader voor linked data en semantiek bij Ordina en architect van de catalogus voor de Omgevingswet. Hij studeerde informatica aan de Universiteit Twente en is gespecialiseerd in het analyseren en vertalen van visie naar werkende ICT oplossingen die wendbaar om kunnen gaan met wijzigingen in wet- en regelgeving. Zijn passie is om morderne informatietechnologie in te zetten die echt het verschil kan maken.

Arjen Santema is adviseur informatiemanagement en innovatie bij het Kadaster en product owner van de catalogus voor de Omgevingswet. Hij studeerde psychologie aan de Rijksuniversiteit in Groningen en informatica aan de Open Universiteit. Eerder werkte hij als ICT architect bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het ICT bedrijf van de Rechterlijke Organisatie en in een TBS kliniek. Ook is hij oud-vice voorzitter van het NGI. Zijn drijfveren zijn het verbinden van mensen en het delen van kennis.

Deze sessie zal plaats vinden bij Aristo op de Brennerbaan 150 in Utrecht. Dit is bij station Lunetten, maar er is ook een ruime gratis parkeermogelijkheid. De sessie start om 19.00 (inloop vanaf 18.30 uur). De sessie is gratis toegankelijk voor leden van het KNVI en voor mensen die eens willen kennis maken met het KNVI.


Datum: 17-05-2017
Tijd: 18:30 t/m 21:30 uur

Gekoppelde documenten

Adobe PDF
Federatieve metadata architectuur met Linked Data catalogi
Presentatie Marco Brattinga en Arjen Santema
Adobe PDF - 6,08MB
 

Locatie

Aristo Utrecht


Inloggen op MijnNgi-NGN

Leden kunnen hieronder inloggen.