Leesbaarheid: A+ A+ A+

Programmeertalen, oud en nieuw

Helaas zijn er op dit moment te weinig aanmeldingen om het evenement Programmeertalen, Oud & Nieuw door te laten gaan. Onze excuses voor het eventuele ongemak.

We gaan kijken of we het evenement kunnen verplaatsen naar het nieuwe jaarIn de jaren ’70 van de vorige eeuw kwam de moderne Informatica echt goed op gang. Na de 1e en 2e generatie programmeertalen in de jaren ’50 en ‘60, kwamen hogere programmeertalen beschikbaar. Hierdoor werd het mogelijk om grote complexe informatiesystemen te bouwen. En te onderhouden. Deze systemen waren zo goed en betrouwbaar, dat nieuwe functionele eisen niet leidden tot nieuwbouw, maar tot aanbouw. Bovenop de bestaande systemen werden nieuwe applicaties ontwikkeld om te voldoen aan nieuwe technische of functionele eisen. Hierdoor zijn hybride informatiesystemen ontstaan van oude en moderne applicaties.  

Prachtig allemaal. Maar met het behoud van deze oude systemen werd ook een nieuw probleem geïntroduceerd; de legacy problematiek. Dit probleem kenmerkt zich onder andere door:

·  jarenlang onderhoud aan de systemen, koppelingen en systeemintegratie is de complexiteit enorm toegenomen en is het overzicht verdwenen waardoor onderhoud risicovol is.

·  De documentatie is niet (meer) op orde; zowel technisch als functioneel.

·  De kennis van deze oude systemen verdwijnt snel: de ontwikkelaars van het eerste uur zijn al met pensioen, hun opvolgers gaan de komende jaren.

·  De legacy systemen worden nu intensiever en anders gebruikt dan waarvoor ze toentertijd ontworpen zijn.

Dit probleem is niet eenvoudig en eenduidig op te lossen. Samenwerking en kennisdeling is noodzakelijk.

Een van de beschikbare oplossingen voor dit legacy probleem is applicatie tranformatie: het automatisch vertalen en corrigeren van oude systemen op het ene platform naar moderne systemen op een ander platform. Met behoud van alle functionaliteit. Voor deze methodiek is diepgaande kennis van zowel oude als nieuwe programmeertalen vereist.

 

Balisteri en Hazenberg zullen in een kort historisch perspectief de ontwikkelingen van de programmeertalen schetsen en daarna overgaan tot de (on)mogelijkheden van applicatie transformatie als een oplossing voor de legacy problematiek.

 

Gianni Balisteri is managing director van Cornerstone

Chris Hazenberg is directeur van Legacys

Datum: 15-12-2016
Tijd: 18:30 t/m 20:30 uur


Locatie

Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 109 2521 EN Den Haag


Inloggen op MijnNgi-NGN

Leden kunnen hieronder inloggen.