Leesbaarheid: A+ A+ A+

Regio's

Ngi-NGN regio's groeperen leden in gebieden waar ze werken en/of wonen.
Deze geografische indeling bevordert het onderlinge contact en de praktische uitwisseling van ideeën en ervaringen tussen de leden. Gemiddeld zes à acht maal per jaar organiseren de regio's drukbezochte bijeenkomsten.

Ngi-NGN leden zijn automatisch en zonder extra contributiebijdrage lid van de regio waarin ze wonen. Ze kunnen ook zonder meerkosten lid worden van de regio waar ze werkzaam zijn. Dat is vaak praktisch in verband met de tijdstippen van de activiteiten.

Inloggen op MijnNgi-NGN

Leden kunnen hieronder inloggen.