Leesbaarheid: A+ A+ A+

PRIVACYVERKLARING

De vereniging “Ngi-NGN, Platform voor IT professionals” (hierna: Ngi-NGN) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en bestelapplicatie en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens voor de ledenadministratie, het verwerken van bestellingen en om onze dienstverlening zo soepel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Ngi gebruikt uw gegevens voorts om u via nieuwsbrieven te informeren over de door het Ngi (mede) georganiseerde  evenementen, over diensten en speciale acties. Indien u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich hiervoor afmelden door:

  • gebruik te maken van de mogelijkheid op de website om u af te melden voor een nieuwsbrief van een regio of afdeling, waarvan u geen lid bent;
  • een e-mail te sturen naar info@ngi-ngn.nl;
  • door gebruik te maken van de opt out regeling in de e-mails, die wij u zenden (maar dit geldt uitsluitend voor nieuwsbrieven, waarop u zich extra heeft geabonneerd, en niet voor informatie aan leden).

Ngi-NGN verkoopt of geeft de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Een uitzondering hierop is de maandelijkse opgave van adresgegevens van de Ngi-NGN leden aan de uitgever van het blad Informatie, omdat dat blad deel uit maakt van het lidmaatschap van het Ngi-NGN en de verzending in opdracht van die uitgever gebeurt.

Inloggen op MijnNgi-NGN

Leden kunnen hieronder inloggen.