Leesbaarheid: A+ A+ A+

CEPIS

CEPIS is a non-profit organisation seeking to improve and promote high standards among informatics professionals in recognition of the impact that informatics has on employment, business and society.

Jaarvergadering Brussel

In de jaarlijkse ledenvergadering is gesproken over de kernactiviteiten van CEPIS het komend jaar:

ICT-Skills 

Anneke Hacquebard (a.hacquebard@ngi.nl) is actief betrokken bij het door CEN-ISSS gefaciliteerde ICT-skills project. In dit project wordt gewerkt aan het ordenen van ICT-skills binnen het Europese Qualification Framework.

EQANIE 

EQANIE is het Europese Kwaliteitszorg netwerk voor Hoger Informatica onderwijs. Zij heeft een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld. Er wordt nu met verschillende landen gesproken over het gebruik van dit keurmerk in het kader van accreditatie van hoger onderwijs. Duitsland, Spanje, Italie, Letland en Tjechie hebben aangeven dit te willen gebruiken. Ook in Nederland worden gesprekken gevoerd. Zie voor verdere informatie www.eqanie.eu. Hans Frederik is actief betrokken (hans.frederik@ngi.nl)

Professionalism

Hans Frederik (hans.frederik@ngi.nl) is actief betrokken bij dit project dat moeten leiden tot wereldwijde criteria voor de certificering van ICT-professionals

Education & Research

Indien u ook geinteresseerd bent kunt u zich richten tot bovenstaande contactpersonen of tot Jos Timmermans (j.timmermans@ngi.nl), de vaste ambassadeur van het Ngi bij CEPIS. 

Inloggen op MijnNgi-NGN

Leden kunnen hieronder inloggen.