Leesbaarheid: A+ A+ A+

Zoeken

SIGs


eHealth

Welkom bij de Special Interest Group (SIG) eHealth!

Context

De digitalisering in de zorg is schoorvoetend begonnen maar zal in de komende jaar leiden tot een sterke verandering van zowel de cure als de care keten. De zorg in Nederland is direct ook de meeste uitdagende branche:

  • de zorgmarkt bestaat uit het meest verbreide en diverse aanbieders dan welke andere branche;
  • de zorgmarkt herbergt meer dan 1 miljoen werknemers;
  • vergeleken met andere branches (Financiële, Industrie, etc..) is de digitaliseringsgraad relatief laag.

De vraagstukken die zich in de zorgmarkt voordoen op het vlak van digitalisering zijn veelzijdig en strekken zich uit over de hele keten van zorgvrager (patiënt /cliënt), zorgaanbieders en zorgfinanciers. Tegen die achtergrond van snelle verandering wil de SIG EHealth een platform bieden voor kennisdeling en ontwikkeling op dit gebied.

1.  Doelgroep

(ICT) Professionals die opereren op het snijvlak van zorg en ICT: hierbij denken we aan (IT) professionals actief in de zorg, consultants, leanconsultants en (interim) managers).

2.  Doelen

Doelen voor een SIG Ehealth laten zich samenvatten rondom drie termen.

Ontwikkelen van een platform waarop actuele ontwikkelingen rondom Ehealth inzichtelijk en toegankelijk worden gemaakt;

Uitrusten van de (informatie)professional met de kennis en inzichten die toepasbaar zijn in het eigen werkveld;

Verbinden van professionals die kennis kunnen en willen delen rondom het thema digitalisering in de zorg en hierin actief zijn;

Het initiatief voor deze SIG eHealth is de voortzetting van de SIG Zorg. We starten met een nieuw kernteam (Henri Melger, Riky de Veth en Dirk de Wit)


Een ieder die de Zorg en Ehealth een warm hart toedraagt nodig ik van harte uit om (gratis) lid te worden.

Dirk de Wit


Inloggen op MijnNgi-NGN

Leden kunnen hieronder inloggen.