Leesbaarheid: A+ A+ A+

Zoeken

SIGs


Process Mining

Definitie:

“Process mining is a process management technique that allows for the analysis of business processes based on event logs. The basic idea is to extract knowledge from event logs recorded by an information system. Process mining aims at improving this by providing techniques and tools for discovering process, control, data, organizational, and social structures from event logs.” (Wikipedia EN).

Referentie: www.processmining.org / http://www.win.tue.nl/ieeetfpm/doku.php

Doelstelling SIG Process Mining:

Vanuit een gemeenschappelijke interesse en passie het ontwikkelen en uitdragen van de toepassing van het vakgebied process mining in de praktijk.

Door kennisontwikkeling- en deling de leden en potentiële leden van de Ngi-NGN in staat stellen hun netwerken te verbreden en verrijken op gebied van process mining en process intelligence.

Doelgroepen:

• Bedrijfstakken: Zorg, Bankwezen, Verzekeringswezen, Telecom, Logistiek en Transport, Industrie, etc…

• Academisch: Universiteiten en hoge scholen

• Type bedrijfsprocessen: Klant Relatie Management (CRM), IT Service Management, Inkoop, Productie, Assurance/audit, etc…

• Functies/Rollen: Keten-,proceseigenaren, Procesmanagers, Business-, informatie- en procesanalisten, Business Intelligence Professional, Auditors, Proces excellence teams, Lean-sixsigma professionals, studenten

Als SIG gaan wij jullie inspirerende activiteiten bieden.

Namens het gehele bestuur,

Frank van Geffen
Voorzitter Special Interest Group Process Mining

Inloggen op MijnNgi-NGN

Leden kunnen hieronder inloggen.