Leesbaarheid: A+ A+ A+

Zoeken

SIGs


Onderzoek en onderwijs

Ngi-NGN afdeling Wetenschap en Educatie (W&E) is per 1 januari 2005 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige Ngi-NGN afdeling Wetenschap en Informatica en de voormalige Ngi-NGN afdeling Educatie.

Missie

W&E wil wetenschappelijke onderzoekers en professionals uit de praktijk samenbrengen in het kader van duurzame vernieuwing vanuit twee verwante optieken:

 • informaticaonderzoek, zowel fundamenteel als toegepast en interdisciplinair,¬†specifiek beschouwd als een kritieke drijvende kracht achter sociale innovatie;
 • innovatie binnen het onderwijs, op het gebied van ICT of algemeen, en wel vanuit het bijzonder perspectief van permanente educatie.

Doelstellingen

W&E beoogt een collaboratief platform te bieden voor innoverende kennis- en technologieoverdracht door:

 • de wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap te voorzien van sociale kontekst en belovende toepassingsgebieden via terugkoppeling vanuit de praktijk;
 • praktijkgerichte professionals betrokken bij innovatie binnen het bedrijfsleven, de overheid, het onderwijs en de maatschappij in het algemeen te verbinden met relevante wetenschappelijk onderzoek en 'emerging technology';
 • binnen het Ngi-NGN te dienen als centrale afdeling voor disseminatie van vakrelevant, innoverend, wetenschappelijk onderzoek en innovatief onderwijs naar de overige afdelingen en de regio's;
 • binnen Nederland/Europa en internationaal zich namens het Ngi-NGN te profileren als exponent van duurzame sociale innovatie en innovatief onderwijs gedreven door wetenschappelijk onderzoek.

Activiteiten

W&E ontplooit ter ondersteuning van voornoemde doelstellingen de nodige fora, studies, publicaties, advisering, evenementen, netwerking en andere activiteiten en middelen in samenwerking met:

 • de eigen onderzoeks- en praktijkgerichte afdelingsleden en -studentenleden;
 • de Ngi-NGN bestuurlijke organen, afdelingen en regio's;
 • Nederlandse/Europese en internationale wetenschappeljke gremia (in het bijzonder¬†IFIP);
 • Nederlandse/Europese en internationale beroepsverenigingen en -verbanden (in het bijzonder SAI, NIOC en CEPIS);
 • Nederlandse/Europese en internationale instanties uit het bedrijfsleven, de overheid, het onderwijs en de maatschappij (in het bijzonder ECDL).
Inloggen op MijnNgi-NGN

Leden kunnen hieronder inloggen.