Leesbaarheid: A+ A+ A+

Zoeken

SIGs


Informatie Management

Een Nederlands platform voor senior informatiemanagers en IM-adviseurs, die vanuit hun houding en gedrag bereid zijn hun ervaring en kennis te delen met anderen, om tegelijkertijd het eigen vakmanschap nog verder te kunnen verbreden en verdiepen.

De SIG heeft de ambitie om samen met haar leden het vakgebied Informatiemanagement verder te professionaliseren langs drie invalshoeken:

VAKINHOUDELIJK
Ten behoeve van de kennisverrijking worden onderwerpen die spelen op het scheidsvlak van organisatie en informatie door topsprekers toegelicht vanuit de inhoudelijke kant en voorzien van concrete voorbeelden.

CASUISTIEK
Alle onderwerpen zullen worden onderbouwd door één of meer casussen vanuit de werkpraktijk. Vertaling vanuit kennis en theorie naar de praktijk  krijgen een hogere aandachtswaarde dan alleen wetenschappelijke kennisontwikkeling.

MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE
Informatiemanagement kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen door toepassing van (grootschalige) ICT. De SIG wil hiervoor een platform bieden waarmee de ruime praktijkervaring van haar leden in diverse bedrijfsectoren kan worden aangesproken.

Interactie en nieuwsvoorziening

Er is een goudenledengids ingericht op LinkedIN voor InformatieManagement binnen het Ngi-NGN.

Regelmatig worden ook nieuws en aankondigingen verspreid per nieuwsbrief, waarop men zich kan abonneren.

Nieuws, aangekondigde en historische evenementen en verslagen worden vermeld in de betreffende subrubrieken in de linker menukolom.

 

Inloggen op MijnNgi-NGN

Leden kunnen hieronder inloggen.