Leesbaarheid: A+ A+ A+

Zoeken

SIGs


IT-Recht

De ontwikkelingen in de informatietechnologie veranderen de samenleving voortdurend, en hebben daarmee ook gevolgen voor de juridische verhoudingen en de toepassing van rechtsregels tussen partijen die van IT gebruik maken of die met dit gebruik geconfronteerd worden. Traditionele juridische vraagstukken komen in het digitale tijdperk in een ander daglicht te staan en vragen om een nieuwe invulling.

Welke regels gelden er in cyberspace, welk recht is van toepassing op elektronische transacties en hoe zit het met onze privacy en elektronisch briefgeheim?

Dit zijn de vraagstukken, waarmee de SIG IT Recht zich bezighoudt. Daarbij is de invalshoek niet die van de IT’er die nieuwe technieken wil implementeren, maar vooral die van de juridische eisen die de samenleving en het recht stellen aan de toepassing en het gebruik van informatietechnologie.

 Doelstelling

Het doel van de SIG IT Recht, voorheen bekend als de afdeling Computerrecht, is het in beeld brengen van de gevolgen van ontwikkelingen in de IT voor het recht en van de betekenis van het recht voor de inzet van IT, deze wederzijdse invloed van ontwikkelingen te volgen en om IT’ers van de gevolgen daarvan te doordringen. Dit zowel binnen als buiten de beroepsgroep van het Ngi-NGN.

Doelgroep

De doelgroep van de SIG IT Recht bestaat uit IT’ers die geïnteresseerd zijn in vraagstukken als:

·  intellectuele eigendom

·  e-commerce

·  productaansprakelijkheid

·  privacybescherming

en andere juridische onderwerpen.

Ben jij een IT’er met gevoel voor en interesse in de juridische kanten van het IT-vakgebied, dan heten wij jou graag welkom om je aan te sluiten bij de afdeling IT Recht!

Activiteiten

Eerder heeft de afdeling een start gemaakt met de opzet van een publicatie met de titel ‘Juridische aspecten van websites’.

Daarnaast is nagedacht over andere activiteiten, zoals:

·  het organiseren van lezingen en seminars over actuele onderwerpen m.b.t. IT en recht

·  het leveren van commentaar op relevante maatschappelijke ontwikkelingen

·  het functioneren als klankbord voor leden en andere geledingen die te maken hebben met juridische vraagstukken die raken aan het vakgebied.

Zowel voor het werk aan de publicatie als voor de andere activiteiten zoekt de afdeling IT Recht enthousiaste personen die zich willen bezighouden met één of meer van bovenstaande onderwerpen.

Inloggen op MijnNgi-NGN

Leden kunnen hieronder inloggen.