Leesbaarheid: A+ A+ A+

Zoeken

SIGs


Architectuur

Het resultaat van het onderzoek naar competenties dat samen met SIG governance en informatiemanagement is uitgevoerd is nu beschikbaar op deze pagina.

Visie

Organisaties veranderen continu door ontwikkelingen in de markt en in de technologie. Deze veranderingen moeten vaak snel doorgevoerd worden, omdat dit concurrentievoordeel oplevert. Bij het doorvoeren van veranderingen moet alleen wel de samenhang in de bedrijfsvoering en informatievoorziening bewaakt worden, omdat anders de complexiteit alleen maar toeneemt wat uiteindelijk alleen maar tot hogere kosten leidt. Dit is precies waar architectuur een belangrijke rol speelt in organisaties. Het is het vakgebied dat erop gericht is om veranderingen binnen de bedrijfsvoering, informatievoorziening en technische infrastructuur van organisaties in samenhang met elkaar te ontwerpen. Deze architectuurgebieden staan niet op zichzelf, maar hebben veel met elkaar te maken.

Wij willen als special interest group van het Ngi-NGN architecten de mogelijkheid bieden om buiten de eigen werkomgeving te kijken naar wat andere architecten doen en hun eigen ervaringen te delen. Gezien de steeds verder toenemende eisen aan snelheid en flexibiliteit is dat een noodzaak. Eén architect alleen kan het verschil niet maken, het vermogen tot samenwerking met andere disciplines kan dat wel.

Doel en doelgroep

Het doel van de special interest group architectuur is het delen van kennis en ervaring op het vlak van Enterprise- en ICT-architectuur en de daarbij gebruikte methoden en technieken. Dat doen wij door bijeenkomsten te organiseren en onze kennis te verspreiden in de vorm van artikelen, boeken en conferenties.

We willen een platform zijn voor alle architecten die in organisaties bezig zijn met architectuur in de meest brede zin van het woord: businessarchitecten, informatie-architecten, applicatie-architecten, software-architecten en infra- structuurarchitecten. Daarnaast zijn ook andere geïnteresseerden in gerelateerde vakgebieden zoals informatiemanagement van harte welkom.

Wat willen we bereiken

De special interest group architectuur van het Ngi-NGN wil het architectuurvak een positief imago geven en naar een hoger niveau tillen. Om dit doel te bereiken willen we alle enterprise- en ICT- architecten in Nederland bereiken. Ook binnen het Ngi-NGN willen we onze kennis delen met andere SIG's en regio’s. Door dit soort samenwerking kunnen we architectuur van- uit verschillende perspectieven belichten. We nodigen je dan ook van harte uit om lid te worden van onze special interest group en deel te nemen aan ons kennisnetwerk.

Toegevoegde waarde

De toegevoegde waarde voor onze leden zit in het netwerk dat wij bieden. We organiseren bijeenkomsten waar verschillende soorten architecten bij elkaar komen. Deze bijeenkomsten bieden je de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen, samen met anderen het vakmanschap te ontwikkelen, te discussiëren in onze LinkedIn groep, lezingen te organiseren, artikelen en zelfs boeken te schrijven, het imago van het vak te verbeteren, ook je zelfvertrouwen als architect te vergroten en daarmee je toegevoegde waarde voor de organisatie waar je werkzaam bent.

Hoe gaan we te werk

De special interest group architectuur organiseert regelmatig avondbijeenkomsten en themadagen waarop leden ervaringen uitwisselen en sprekers van buiten worden uitgenodigd om actuele thema’s te presenteren. Door deze vorm van kennisuitwisseling biedt de special interest group haar leden inspiratie en permanente educatie. In de vorm van open tafels faciliteren we discussie tussen architecten over specifieke onderwerpen.

We bieden hiermee een platform voor de deelnemers om ervaringen op een laag- drempelige wijze te delen. Verder verzorgen we al een aantal jaren de gastredactie voor het architectuurthemanummer van het blad Informatie. Leden van de SIG zijn tevens betrokken bij diverse initiatieven op het gebied van architectuur zoals het Landelijk Architectuur Congres, het Ngi-NGN jaarcongres en het digitale tijdschrift Via Nova Architectura. Een aantal leden van de SIG architectuur heeft het boek ‘Wegwijzer voor methoden bij enterprise architectuur’ geschreven. Dit boek is verkrijgbaar bij Van Haren Publishing en geeft op gestructureerde wijze een overzicht van de belangrijkste architectuurmethoden toegepast in Nederland.

Inloggen op MijnNgi-NGN

Leden kunnen hieronder inloggen.